Optimalis | Het milieu

Als elke dienstonderneming draagt Optimalis NV aan de stijging van broeikasgassen bij door zijn energieverbruik, beroepsverplaatsingen van zijn medewerkers en opgewerkte afvalstoffen, namelijk het papier. Bewust van zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu, heeft de vennootschap Optimalis nv deelgenomen aan een burgerlijke houding van voortdurende verbetering om zijn activiteit in de grootste eerbied van het milieu uit te oefenen. Deze methode schrijft zich in een milieumanagementsysteem in dat op de internationale norm ISO 14001 berust.
 

Optimalis | Milieubeleid

Het milieubeleid bepaalt de beleidsvoornemen en algemene doelstellingen inzake milieu dat van toepassing zijn op het geheel bedrijf Optimalis NV. Dit document drukt de verbintenis van naleving en overeenstemming uit aan de wettelijke eisen van preventie van de verontreiniging, en voortdurende verbetering. De Directie verplicht zich op formele wijze milieuprestaties te bereiken dat zij zich bepaald heeft.

Certificaat | ISO 14001:2015

Ons milieumanagementsysteem werd goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de milieumanagementnorm ISO 14001.

 
Beschrijving Validitei Grootte Downloaden
Certificaat van het hoofdkantoor van Optimalis sa 11/07/2019 478Ko
JoomSpirit